Peste 222 de milioane de lei în județul Hunedoara până în 2019Ministerul Dezvoltării Regionale a actualizat situația proiectelor care beneficiază de finanțare guvernamentală în județ, prin Programul Național de Dezvoltare 2015 - 2020.

Ministerul Dezvoltării Regionale a actualizat situația proiectelor care beneficiază de finanțare guvernamentală în județ, prin Programul Național de Dezvoltare  2015 – 2020.
În județul Hunedoara sunt 80 astfel de proiecte, iar cei mai mulți bani sunt alocați municipiului Hunedoara – aproximativ 50 de milioane de lei, în timp ce Deva, reședința județului, nu are niciun proiect prin PNDL.
Săptămâna viitoare urmează să aflăm detaliile legate de al doilea Programul Național de Dezvoltare Locală.
Nr. crt.Denumirea unității administrativ- teritorialeDenumirea obiectivului de investițiiAlocații de la bugetul de stat
2015-2019
1AninoasaModernizare străzi în oraşul Aninoasa1,056,521.60
2BaruExtindere la canalizarea menajera în localitatea Petros- Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara2,956,693.92
3BăiţaModernizare DC 20 A Valişoara- Peştera-Crăciuneşti, km 1+000-3+510.2,018,315.00
4BeriuModernizare DC 54 A: DJ705A(Căstău)-Cucuiuș, km 0+000-11+400 , comuna Beriu,județul Hunedoara5,213,933.40
5BlăjeniModernizare drum comunal DC 12 B Criș-Reț-Dragu-Brad, km 0+150-4+485, comuna Blăjeni, județul Hunedoara2,668,014.00
6BoșorodCanalizare menajeră în localitățile Boșorod și Chitid, comuna Boșorod, județul Hunedoara3,887,179.00
7BradModernizare DC 16 Brad-Ruda km 2+100-5+400110,378.75
8BradModernizare DC 10 Brad-Valea Bradului, km 5+300-7+3001,512,845.83
9BrănișcaModernizare DC 146 C Brănișca-Rovina, comuna Brănișca1,669,850.00
10Bretea RomânăReabilitare Statie de epurare din localitatea Bretea Streiului, comuna Bretea Romană, județul Hunedoara2,452,185.40
11BuceșExtindere rețea la alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor comunei Buceș, Tarnița, Dupăpiatră, Buceș-Vulcan, Stănija, Mihăileni.4,288,142.00
12BuceșÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Buceș2,835,310.00
13Bulzeștii de SusModernizare drum comunal DC 5 B, comuna Bulzeștii de Sus, sat Păulești1,931,168.00
14BurjucModernizare DC 160 A: DC 160-Glodghilești, km 0+000-1+060.554,159.92
15CerbalModernizare DC115B Socet-Poiana Rachițelii km 0+000-4+930 Comuna Cerbal2,154,486.37
16Certeju de SusCanalizare menajeră în localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara1,544,760.00
17CrisciorModernizare străzi în comuna Criscior, satul Criscior528,031.68
18CrişciorReabilitare DC 17A: Barza-Ruda Brad3,044,527.00
19DobraModernizare DC 134 DN 68 A -Făgețel602,236.00
20DobraSistem de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate, precum și podețe și punți pietonale în comuna Dobra, județul Hunedoara766,300.11
21General BerthelotCanalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile General Berthelot, Farcadin, Tustea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara Etapa II3,275,015.00
22GeoagiuConstruire sistem de canalizare sat Bozeș,oraș Geoagiu, județul hunedoara50,250.49
23GhelariModernizare strazi in sat Ghelari, județul Hunedoara, str. Poiana, str. Mărului4,671,605.00
24GurasadaAlimentare cu apă în sistem centralizat a satului Ulieş, comuna Gurasada, judeţul Hunedoara11,499.13
25GurasadaModernizare DC 158 Runcșor de la km 0+180-1+480 km în satul Runcșor, comuna Gurasada, județul Hunedoara30,540.00
26HațegAlimentare cu apă sat Silvașu de Sus, oraș Hațeg684,312.63
27HațegReabilitare clădire creșă oraș Hațeg300,000.00
28HunedoaraContract subsecvent III – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 31/ 17795/ 20.03.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.201025,465,093.38
29HunedoaraContract subsecvent IV – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 64/ 35147/ 02.06.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.201023,937,743.52
30IliaAlimentare cu apă in localitatea Bretea Muresană, jud. Hunedoara2,155,338.60
31Județul Hunedoara prin Consiliul Județean HunedoaraModernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncşoara-Dumeşti-Sârbi(DJ 706), km 2+800-3+800 si km 7+150+19+4504,460,460.00
32Județul Hunedoara prin Consiliul Județean HunedoaraModernizare DJ 707G: DN7- Gurasada-Dănuleşti, km 3+500 -km 14+0003,832,270.00
33Județul Hunedoara prin Consiliul Județean HunedoaraModernizare DJ 705D: Bozeş(DJ 705)-Băcîia-lim jud.Alba, km 3+424-7+7002,357,270.00
34Județul Hunedoara prin Consiliul Județean HunedoaraModernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+5001,245,964.93
35Județul Hunedoara prin Consiliul Județean HunedoaraModernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN76) – Tomeşti – Tiuleşti – lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+4009,122,383.87
36Județul Hunedoara prin Consiliul Județean HunedoaraModernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) – DC165 (Dealu Mare) – DN76 (Podele), Km 0+000 -9+7005,730,299.91
37LeleseModernizare DC 117: km 0+00-3+4751,600,086.48
38Lunca Cernii de JosModernizare DC 100A Lunca Cernii de Jos-Negoi1,908,683.00
39Luncoiu de JosModernizare drumuri comunale pe teritoriul administrativ al comunei Luncoiu de Jos3,489,692.00
40LupeniModernizare strada Cale Brăii951,124.00
41MărtineștiExtindere retea apă in satele com Mărtinesti din sursa Sibișel, Rezervor Turdaș jud. Hunedoara1,075,003.00
42OrăștieDC 42 IBU: DN 7-Gelmar 0+000-3+000, 3km1,367,027.47
43OrăștieExtindere rețele de canalizare zona Nord, Nord-Est a municipiului Orastie2,016,300.07
44OrăștieReabilitare și retehnologizare stație de epurare ape uzate din Municipiul Orăștie3,321,102.14
45Orăștioara de SusAlimentare cu apă și canalizare menajeră in loc Ocolișu Mic,com. Orăstioara de Sus,  jud. Hunedoara6,326,596.33
46Peștișu MicAlimentare cu apă în sistem centralizat a localității Manerau, comuna Peștișu Mic1,166,024.00
47PetrilaConstruire Pod Jiet443,699.49
48PetrilaReabilitare și modernizare străzi în orașul Petrila2,186,623.36
49PetrilaAsfaltare strada Castanilor171,553.00
50PetroşaniDezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng19,998.37
51PetroşaniConstruire grădiniță cu program normal și prelungit1,045,864.00
52PETROȘANIReabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr.2 și transformarea în grădiniță cu program normal861,818.00
53PuiAlimentare cu apă a satelor Șerel, Rușor, Băiești, comuna Pui, județul Hunedoara1,534,239.46
54Rapoltu MareRețea de canalizare menajeră și pluvială în comuna Rapoltu Mare, județul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bobîlna, Folt,Boiu, Rapolțel, județul Hunedoara7,165,895.00
55Ribița  Modernizare DC 114 : Crișan-Schitul Mănăstirii Crișan, Km. 0+000-km 7+420, comuna Ribiţa județul Hunedoara5,594,586.00
56Rîu de MoriAlimentare cu apă satele Clopotiva, Valea Dîljii80,603.00
57Rîu de MoriAlimentare cu apa potabilă a localităților Rîu de Mori, Suşeni, Brazi, Ostroveni2,458,000.00
58Rîu de MoriConstrucţie şcoală şi grădiniţă în în satul Ostrov, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara430,000.00
59RomosModernizare DC 48 Romos-Orăștie2,926,001.01
60SarmizegetusaAlimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a localităților Sarmizegetusa, Breazova, Hobiţa-Gradişte, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara1,395,962.90
61SARMIZEGETUSAReparaţii interioare la Şcoala Gimnazială clasele I-VIII din comuna Sarmizegetusa518,405.18
62Sălașu de SusCanalizare și stație de epurare în satele Coroiești, Rîu Alb, Rîu Mic, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara5,475,000.00
63Sălașu de SusModernizare străzi în localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara2,650,000.00
64Sântămăria-OrleaReabilitare și modernizare drum comunal DC 63 A: DN 66(Sântămăria-Orlea)-Subcetate, km 0+044-3+769, comuna Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara.874,259.71
65Sântămăria-OrleaExtinderea reţelei de canalizare apa menajeră şi modernizarea străzilor ’’Vale” și ’’Strada Nucilor” din localitatea Subcetate806,331.00
66SimeriaÎmbunătățirea structurii rutiere a străzii: 1Decembrie260,344.76
67SimeriaReabilitare trotuare in zona DJ 700 de la km 0-080 la km 0+503 în localitatea Sîntandrei, oraș Simeria județul Hunedoara115,613.37
68Teliucu InferiorAlimentare cu apă potabilă, str. Lacului sat Cinciș-Cerna, com Teliucu Inferior jud. Hunedoara,3,913,750.00
69TomeștiModernizare drum de interes local DC 3 Șteia-Livada2,200,000.00
70ToteștiAlimentare cu apă potabilă în comuna Totești, județul Hunedoara3,011,519.82
71ToteștiCanalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara5,030,594.16
72ToteștiReabilitare Școală generală clasele I-IV Păclișa, comuna Totești, județul Hunedoara318,037.52
73TurdașCanalizare menajeră în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, Hunedoara260,000.00
74TurdașModernizare DC 39 A în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul Hunedoara386,246.00
75UricaniModernizare drumuri vicinale pe raza oraşului Uricani8,838,339.86
76URICANIReabilitare clădire unde funcţionează şcoala şi grădiniţa din Campu lui Neag937,470.00
77VălișoaraModernizare DC 20 E: DN 76 -Săliștioara, km 0+015 – km0+660, comuna Vălișoara, județul Hunedoara181,478.89
78VețelPodeț peste Valea Leșnicului și amenajarea intersecție  str Arinilor, sat Leșnic, Comuna Vețel, Județul Hunedoara251,637.40
79VulcanModernizare sistem rutier și pietonal în zona cartier Micro 2A și Micro 3B1,027,043.89
80ZamÎmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DC 163: km 0+000-km. 11+800 Zam-Almaș Săliște6,520,104.00

TOTAL: 222,237,742.08 lei

Comentarii