Calea greşită spre iertareUn post de radio creştin oferă spovedanie electronică
   
   Spovedanie «on-line» - de acum este posibil şi un asemenea lucru. Postul de radio creştin «Premier Christian Radio» din Londra prezintă un sit pe Internet prin care navigatorul are posibilitatea să-şi mărturisească păcatele, să se pocăiască şi să experimenteze iertarea lui Dumnezeu.
   Conform informaţiilor, este primul post de radio care dispune de un scaun virtual de spovedanie. La adresa «www. theconfessor.co.uk» sunt oferite două opţiuni - ori se contactează prin Internet un consilier real, ori se intră într-o cameră virtuală în care navigatorul îşi mărturiseşte păcatele. Nimic nu se arhivează, se garantează păstrarea secretului, afirmă Peter Kerridge, directorul postului de radio. Pe fundalul paginii apare un cer albastru şi nişte versete biblice despre harul şi iertarea lui Dumnezeu.
«Premier Christian Radio» are în prezent 200.000 de ascultători.
(P.-D. NR.4/2000)

   Scaunul spovedaniei a îngreunat mereu înaintarea oamenilor pe calea lui Dumnezeu. Eu am fost crescut în credinţa catolică. De multe ori am stat şi eu în acest scaun pentru a-mi mărturisi păcatele - însă ele nu mi s-au iertat niciodată. De ce? Deoarece nu aveam o relaţie personală cu Isus Cristos. Doar când am recunoscut acest lucru, când m-am simţit atras de Isus prin harul lui Dumnezeu, când mi-am mărturisit păcatele şi m-am pocăit, am avut siguranţa iertării şi mântuirea sufletului.
   

În ciuda faptului că sprijinul acordat prin consiliere poate fi foarte important, Biblia nu ne învaţă nimic despre un scaun pentru spovedanie sau o persoană căreia să-i mărturisim şi să ne ierte păcatele. Dumnezeu ne-a oferit prin Fiul Său calea cea mai bună şi directă pentru a primi iertarea păcatelor. Isus Cristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, prin care putem avea o relaţie personală cu Tatăl: «Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită» (1 Tim. 2,5-6). 

De ce să ocolim, dacă există o cale directă spre iertarea păcatelor? Lucrarea ispăşitoare a lui Isus Cristos pe cruce este perfectă şi suficientă. Lucrarea Sa este atât de perfectă încât omul, care Îl primeşte pe Isus ca Mântuitor personal, nu primeşte «doar» iertare, ci va fi considerat neprihănit pentru totdeauna. În Romani 3,24 este scris: «Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Cristos Isus» (vezi şi Rom. 5,1; 2 Cor. 5,19; Efes. 2,8-9). 

Fiecare om poate veni mereu cu păcatele sale direct la Isus, şi trebuie doar să se roage în Numele Său. Nu mai avem nevoie de jertfe ca şi în Vechiul Testament, nici de scaunul spovedaniei şi nici de exerciţii obligatorii pentru spovedanie. Eliberarea minunată trebuie propovăduită oamenilor prin Cuvântul lui  Dumnezeu: «Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire» (1 Ioan 1,9). Dorim să mai accentuăm că păcatele comise împotriva oamenilor trebuie mărturisite, iar relaţiile refăcute (de ex. financiar etc.). N.L.
Sursa:www.theophilos.3x.ro

Comentarii